Menu ...
Kontakt ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Gratis hjemmeside
banner

Symboler af landsbyen ...

Tilføjet af Admin | 22 Mar 2019 at 19:34 | 10x |

Landsbyens våbenskjold

(1) Våbenvogn Landsbyen Kysucky Lieskovec består af en grønne hasselodling i en sølvskærm med grønne nødder og gule nødder.

(2) Retten til at bruge og bruge fællesskabsvåbenet er bundet til samtykke / tilladelse / borgmester. Samtykke udstedes i højst 1 år. Ansøgere om brug af det generelle våbenskjold skal i den skriftlige ansøgning angive form og anvendelsesmåde for våbenskjoldets afbildning. Ansøgningen indgives af alle andre enheder end dem, der er omhandlet i stk. 1. 3 i denne bestemmelse. Ansøgningen skal indeholde:

- Komplet grafisk design, brug af våbenskjold
- den periode, for hvilken der anmodes om tilladelse / tilladelse /
- Bekræftelse af betaling af gebyr

(3) Landsbyens våbenskjold anvendes:

og / eller på kommunens tætning
b / borgmester insignier
c / dokumenter om tildeling af æresborgerskab af Kysucky Lieskovec, priser på kommuner Kysucky Lieskovec og værdsættelse af Kysucky Lieskovec
d / på bygninger, hvor Kysucky Lieskovec Municipal Office er placeret
e / at markere kommunens kadastrale område
f / i de kommunale mødelokaler og på borgmesterkontoret

Emner, der bruger våbenskjoldet ovenfor, er undtaget fra at betale gebyrer.

(4) Kommunens charterdokumenter anvendes i almindelig korrespondance, hvis de indeholder bestemmelser, beslutninger eller beslutninger fra kommunerne, eller hvis de bekræfter vigtige kendsgerninger eller tilladelser.

(5) Den fysiske eller juridiske person, som har brugt eller brugt den, er ansvarlig for korrekt behandling og beskyttelse af kommunens våbenskjold. Alle er forpligtet til at forhindre uautoriseret eller ukorrekt brug af våbenskjoldet.

(6) En mere detaljeret regulering af brugen af ​​det kommunale våben samt størrelsen af ​​gebyrer og sanktioner for dets uautoriserede eller forkerte brug kan bestemmes af kommunalbestyrelsen ved en generelt bindende regulering.

Vlajka obce

(1) Vlajka obce Kysucký Lieskovec je tvorená siedmimi pozdĺžnými pruhmi vo farbách bielej, zelenej, žltej, zelenej, žltej, zelenej a bielej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi.

(2) Vlajku obce používa starosta a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného, príp. štátneho charakteru, a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, príp. v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí spôsob a trvanie výzdoby.

(3) Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

(4)  Ak sa pri výzdobe používaj štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo /§8 ods. 8 Zákona č. 63/1993 Z.z. o štátnych symboloch SR a ich používaní/.

(5) Vlajka obce sa vztyčuje zásadne na vlajkový stožiar. Vlajka sa vztyčuje a sníma pomaly a dôstojne, pri snímaní sa nesmie dotýkať zeme.

(6) Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

a/ vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice
b/ na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a pod.

(7)  Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 (8) Symboly obce uvedené v článku 21  tohto štatútu používa obec pri výkone samosprávy.

(9) Všetci používatelia erbu  a vlajky obce musia tieto symboly používať dôstojne a nedopustiť ich poškodenie a hanobenie. V prípade rozporu s týmito zásadami, v prípade nesprávneho používania alebo v iných prípadoch hodných zreteľa, môže obecné zastupiteľstvo kedykoľvek zakázať používanie týchto symbolov.

(10) Orgány a organizácie obce používajú vlajku obce v súlade s platnými predpismi pri slávnostných príležitostiach na výzdobu budov, ulíc, námestí a siení. Pri spoločnom používaní štátnej zástavy s vlajkou obce patrí prednosť štátnej zástave. Vlajku obce je možné používať na označenie budov samosprávy obce.

(11) Obec označuje erbom obce a vlajkou obce budovu obecného úradu, zasadaciu miestnosť obecného zastupiteľstva a úradnú miestnosť starostu.

(12) Insígnie je oprávnený používať iba starosta, prípadne poslanci obecného zastupiteľstva, ktorí zastupujú starostu počas jeho neprítomnosti alebo sú poverení jeho zastupovaním pri protokolárnych úkonoch.

Du kan også være interesseret


Galleri


Januar 2020
ManTirOnsTorFreLørSøn
30 31 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 1 2
Stor kalender |
Undersøgelse ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Afstemning i denne afstemning kører for 1497 dage
Tilføjet af Admin åben