Menu ...
Kontakt ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Webstránka zadarmo
Naturpack

2015

Pridal(a) Admin | 3 Jun 2019 at 19:49 | 2x |

Články

31 Dec 2015 at 8:31 Poďakovanie starostky obce za rok 2015
23 Dec 2015 at 11:19 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva
9 Dec 2015 at 8:26 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva
23 Nov 2015 at 14:36 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva
13 Nov 2015 at 12:23 Právo voliť a byť volený
2 Nov 2015 at 16:58 Cena pitnej a odpadovej vody
28 Oct 2015 at 13:46 Výzva pre neplatičov obecných daní a poplatkov
21 Oct 2015 at 17:32 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva
3 Sept 2015 at 20:27 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva
18 Aug 2015 at 16:45 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva
11 Aug 2015 at 15:21 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva
24 Jul 2015 at 12:59 Zhrnutie hodových slávností 2015
20 Jul 2015 at 10:05 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva
8 Jul 2015 at 14:31 Likvidácia burín
8 Jul 2015 at 13:49 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva
23 May 2015 at 21:51 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva
15 May 2015 at 9:25 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva
9 Feb 2015 at 10:23 Pozvánka na 3. zasadnutie OZ
7 Feb 2015 at 21:44 Referendum o ochrane rodiny je neplatné
30 Jan 2015 at 9:29 Rozsah činnosti a úlohy hlavného kontrolóra
2 Jan 2015 at 17:30 PLES STAROSTKY OBCE

Súbory

31 Dec 2015 at 14:19 Zmluva NATUR-PACK a.s.
30 Dec 2015 at 8:31 Dodatok č.2 k zmluve č.2047
29 Dec 2015 at 18:24 objednávka
28 Dec 2015 at 18:06 dohoda
28 Dec 2015 at 17:49 Objednávka
23 Dec 2015 at 11:36 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
23 Dec 2015 at 9:47 Pozvánka na 19. zasadnutia OZ
23 Dec 2015 at 9:46 Uznesenia z 18. zasadnutia OZ
23 Dec 2015 at 9:46 Zápisnica z 18. zasadnutia OZ
22 Dec 2015 at 14:31 Objednávka
22 Dec 2015 at 14:30 dohoda o urovnaní
21 Dec 2015 at 14:56 Darovacie zmluvy
21 Dec 2015 at 12:07 Objednávka - Vianočné motívy
17 Dec 2015 at 15:28 VZN 5/2015 o miestnych daniach
17 Dec 2015 at 14:32 VZN 6/2015 o poplatku za komunálny a stavebný odpad
17 Dec 2015 at 11:18 Objednávka
16 Dec 2015 at 10:36 Dodatok č.2 k zmluve č.2047
14 Dec 2015 at 15:42 Smernica S2 o poplatkoch za používanie zariadenia obce
14 Dec 2015 at 15:41 Smernica S1 o správnych poplatkoch za pracovné úkony
14 Dec 2015 at 14:49 Zmluva o výpožičke
14 Dec 2015 at 14:48 VZN 4/2015 - o prevádzkovaní školského areálu pri ZŠ
14 Dec 2015 at 14:46 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
10 Dec 2015 at 11:49 objednávka opravy tlačiarne
9 Dec 2015 at 11:47 Programová štruktúra
9 Dec 2015 at 8:10 Pozvánka na 18 zasadnutie OZ
8 Dec 2015 at 11:17 Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ
8 Dec 2015 at 11:16 zápisnica zo 17. zasadnutia OZ
8 Dec 2015 at 8:24 objednávka vytýčenie trás potrubia a poruchy
2 Dec 2015 at 15:08 Faktúry
2 Dec 2015 at 14:55 Objednávka
2 Dec 2015 at 11:59 Objednávka na odvoz kameňa a zeminy
27 Nov 2015 at 18:45 Dodatok č.5 ZŠ
27 Nov 2015 at 18:45 Komunálny odpad - návrh dodatku č.5
25 Nov 2015 at 8:50 Faktúry
25 Nov 2015 at 8:50 Faktúry
24 Nov 2015 at 12:55 dohoda č.152001057 UPSVaR
23 Nov 2015 at 14:41 17. zasadnutie OZ
20 Nov 2015 at 13:29 objednávka občerstvenie
20 Nov 2015 at 13:28 objednávka havaria kanalizácie
16 Nov 2015 at 10:48 objednávka opravy telekomunikačného zariadenia
13 Nov 2015 at 12:21 Právo voliť a byť volený
6 Nov 2015 at 10:57 Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ
6 Nov 2015 at 10:56 Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ
5 Nov 2015 at 13:27 objednávka odvoz odpadu
4 Nov 2015 at 14:58 Objednávka výkopových prác pri oprave kanalizácie
3 Nov 2015 at 13:41 Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ - Dodatok č.6
29 Oct 2015 at 13:27 objednávka na opravu čerpadla
28 Oct 2015 at 10:08 dohoda o urovnaní
28 Oct 2015 at 10:02 Zápisnica z 15. zasadnutia OZ
28 Oct 2015 at 10:02 Uznesenia z 15. zasadnutia OZ
28 Oct 2015 at 8:29 objednávka chlornan sodny
26 Oct 2015 at 19:58 Odchody vlakov Ochodnica
22 Oct 2015 at 12:41 Dodatok k zmluve Star EU
22 Oct 2015 at 9:54 Objednávka tonerov do tlačiarní
21 Oct 2015 at 15:59 Pozvánka na 16. zasadnutie OZ
21 Oct 2015 at 11:32 objednávka darčekových predmetov na akciu
20 Oct 2015 at 11:46 Dodatok č. 4 /DZ221101204790104 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012047901
19 Oct 2015 at 14:02 Dohoda č.20/2015/§54-ŠnZ
16 Oct 2015 at 10:40 Lieskovské srdce - detské ihrisko
14 Oct 2015 at 15:45 objednávka smetné nádoby
13 Oct 2015 at 14:20 Pozvánka na 15 zasadnutie OZ
13 Oct 2015 at 13:29 objednávka display
13 Oct 2015 at 13:18 objednávka toner do tlačiarne
12 Oct 2015 at 13:58 objednávka materiálu- havarijný stav , porucha šachta
7 Oct 2015 at 11:03 Príloha č. 1 - Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska /VDI/ pri Základnej škole Kysucký Lieskovec
5 Oct 2015 at 10:20 objednávka KLF Energetika
25 Sept 2015 at 13:55 Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ
25 Sept 2015 at 13:55 zápisnica zo 14. zasadnutia OZ
25 Sept 2015 at 12:20 faktúry
25 Sept 2015 at 12:19 faktúry
25 Sept 2015 at 10:35 objednávka na výkopové práce
21 Sept 2015 at 10:09 objednávka informačnej tabule k projektu
21 Sept 2015 at 9:32 objednávka oprava krovinorezu
18 Sept 2015 at 11:07 Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ
14 Sept 2015 at 15:20 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - Čistopis
14 Sept 2015 at 15:17 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - Vrchné listy
14 Sept 2015 at 15:15 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - Spr. správa čistopis
14 Sept 2015 at 15:15 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - Príroda čistopis
14 Sept 2015 at 15:13 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - PP LPF čistopis
14 Sept 2015 at 15:13 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - Energetika čistopis
14 Sept 2015 at 15:11 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - VH čistopis
14 Sept 2015 at 15:09 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - Doprava čistopis
14 Sept 2015 at 15:06 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - Komplex čistopis
14 Sept 2015 at 15:04 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - Komplex 10 čistopis
14 Sept 2015 at 15:03 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - SV čistopis
14 Sept 2015 at 13:31 Objednávka 0015036
14 Sept 2015 at 13:06 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.PC 012010
8 Sept 2015 at 10:55 Dodatok č. 4 k zmluve o dielo 04/2010
8 Sept 2015 at 10:54 Kúpna zmluva č. PC 01/2010
8 Sept 2015 at 10:52 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.PC 01/2010
8 Sept 2015 at 10:51 Objednávka dosiek na lavičky
3 Sept 2015 at 15:19 Pozvánka na 14 zasadnutie OZ
3 Sept 2015 at 15:18 Zápisnica z 13 zasdnutia OZ
3 Sept 2015 at 15:16 Uznesenia z 13. zasadnutia OZ
25 Aug 2015 at 10:48 objednávka toner 0015034
19 Aug 2015 at 12:50 Uzesenia z 12. zasadnutia OZ
19 Aug 2015 at 12:49 Zápisnica z 12. zasadnutia OZ
18 Aug 2015 at 15:56 Pozvánka na 13. zasadnutie OZ
17 Aug 2015 at 11:53 objednávka toner
14 Aug 2015 at 13:04 objednávka 015032
11 Aug 2015 at 14:10 Pozvánka na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva
11 Aug 2015 at 14:08 Objednávka
7 Aug 2015 at 11:20 Objednávka
5 Aug 2015 at 18:15 Objednávka
5 Aug 2015 at 11:57 Objednávka
3 Aug 2015 at 8:47 Objednávka
31 Jul 2015 at 14:25 Označenie zodpovednej osoby
31 Jul 2015 at 14:23 Prenájom priestoru v Kultúrnom dome
31 Jul 2015 at 10:58 Uznesenia 11.OZ
31 Jul 2015 at 10:57 Zápisnica 11.OZ
29 Jul 2015 at 14:46 Objednávka
29 Jul 2015 at 8:49 Objednávka
28 Jul 2015 at 15:06 Faktúry
28 Jul 2015 at 15:06 Faktúry
27 Jul 2015 at 13:03 Objednávka Telekom
27 Jul 2015 at 12:59 objednávka
24 Jul 2015 at 19:56 Objednávka
23 Jul 2015 at 9:57 Pozvánka na 11. zasadnutie OZ
23 Jul 2015 at 9:23 objednávka
22 Jul 2015 at 14:39 Uznesenia z 10. zasadnutia OZ
22 Jul 2015 at 14:38 Zápisnica z 10. zasadnutia OZ
22 Jul 2015 at 10:45 objednávka
21 Jul 2015 at 15:41 Pozvánka na 11. zasadnutie OZ
13 Jul 2015 at 12:49 Zmluva o poskytovaní služieb
10 Jul 2015 at 10:11 objednávka
7 Jul 2015 at 15:40 Pozvánka Hody 2015
7 Jul 2015 at 14:18 oznam
7 Jul 2015 at 12:43 Pozvánka na 10 zasadnutie OZ
7 Jul 2015 at 9:22 Zmluva o výpožičke
22 Jun 2015 at 11:56 Dodatky UPSVaR
22 Jun 2015 at 11:54 objednávky vytýčenia poruchy vodovodu
17 Jun 2015 at 13:58 Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ
17 Jun 2015 at 8:06 Dodatok č.3 k zmluve o dielo 04/2010
12 Jun 2015 at 9:04 objednávka 159026
11 Jun 2015 at 10:36 objednávka tonerov
9 Jun 2015 at 10:07 objednávka piesku
4 Jun 2015 at 13:18 Zápisnica z 9. zasadnutia OZ
4 Jun 2015 at 13:18 Uznesenia z 9.zasadnutia OZ
3 Jun 2015 at 8:57 zápisnica z 8. zasadnutia OZ
26 May 2015 at 10:42 uznesenia z 8. zasadnutia OZ
26 May 2015 at 10:28 Záložný zdroj matrika
25 May 2015 at 13:21 Zmluva
25 May 2015 at 13:20 Faktúry
25 May 2015 at 13:19 Faktúry
25 May 2015 at 13:18 Darovacia zmluva
25 May 2015 at 10:11 Oznámenie o zverejnení verejnej vyhlášky
25 May 2015 at 9:53 objednávka vytýčenie plynového potrubia159022
25 May 2015 at 9:02 objednávka kancel. potreby
22 May 2015 at 14:39 Pozvánka na 9. zasadnutie OZ
20 May 2015 at 11:47 Objednávka tonerov
19 May 2015 at 9:53 Pozvánka na 8 zasadnutie OZ
19 May 2015 at 9:04 Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ
19 May 2015 at 9:02 uznesenia zo 7. zasadnutia OZ
19 May 2015 at 9:02 Poistná zmluva- úrazové poistenie-aktivačné práce
5 May 2015 at 10:31 objednávka chlornan sodny
5 May 2015 at 10:19 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
4 May 2015 at 9:59 objednávka školenia BOZP a OPP
30 Apr 2015 at 11:32 Pozvánka na 7. zasadnutie OZ
30 Apr 2015 at 8:24 Dohoda č.03/§52a/2015
24 Apr 2015 at 19:00 Príloha č. 2
17 Apr 2015 at 12:53 Dohoda č. 26/2015/§54-VZ
17 Apr 2015 at 8:51 objednávka monitoringu skládky TKO
15 Apr 2015 at 10:44 Zmluva o dielo MK hlas
13 Apr 2015 at 15:32 objednávka dopravných služieb
10 Apr 2015 at 11:25 zápisnica zo 6. zasadnutia OZ
8 Apr 2015 at 14:17 Dodatok č.5
8 Apr 2015 at 13:28 Zmluva o nájme nebytových priestorov
8 Apr 2015 at 13:20 zápisnica 5 zasadnutia OZ
5 Apr 2015 at 12:19 Konsolidovaná výročná správa 2014
2 Apr 2015 at 13:54 Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ
2 Apr 2015 at 8:14 Záverečný účet rok 2014
1 Apr 2015 at 10:15 Príloha č.2
1 Apr 2015 at 10:14 Príloha č.1
1 Apr 2015 at 10:13 Záverečný účet rok 2014
1 Apr 2015 at 8:26 objednávka výkopových prác- porucha vodovodu
1 Apr 2015 at 8:19 Uznesenia z 5 zasadnutia OZ
31 Mar 2015 at 20:20 VZN 3/2015 - územný plán
31 Mar 2015 at 20:18 VZN 2/2015 - pitná voda
31 Mar 2015 at 11:49 6 OZ Pozvánka
30 Mar 2015 at 18:51 objednávka práce a materiálu na chlorovaom zariadení
27 Mar 2015 at 9:29 objednávka - čistenie kanalizácie, havarijný stav
25 Mar 2015 at 20:21 Objednávka
25 Mar 2015 at 20:18 Dohoda
23 Mar 2015 at 15:55 objednávka
23 Mar 2015 at 8:55 Piate zasadnutie obecného zastupiteľstva
20 Mar 2015 at 15:58 objednávka
19 Mar 2015 at 14:11 Zmluva MV SR
18 Mar 2015 at 20:13 Zmluva
17 Mar 2015 at 9:06 Faktúry
17 Mar 2015 at 9:06 Faktúry
16 Mar 2015 at 20:21 Objednávka
12 Mar 2015 at 17:47 RVC Senica
12 Mar 2015 at 14:58 Výkup papiera
10 Mar 2015 at 13:53 Dohoda o urovnaní
5 Mar 2015 at 14:00 objednávka rozboru surovej vody
3 Mar 2015 at 12:24 Objednávka opravy plynového kotla
2 Mar 2015 at 14:27 Rozpočet rok 2015
26 Feb 2015 at 15:56 Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ
26 Feb 2015 at 14:16 Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ
25 Feb 2015 at 11:38 Návrh ÚPN
24 Feb 2015 at 15:25 osobitný zreteľ
17 Feb 2015 at 12:52 Zmluva O2
17 Feb 2015 at 12:50 Zmluva
13 Feb 2015 at 11:38 Zápisnica z 3 zasadnutia OZ
12 Feb 2015 at 23:09 Dôvody zavedenia ozdravného režimu
12 Feb 2015 at 23:09 Správa HK 2014
12 Feb 2015 at 23:08 Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2015
12 Feb 2015 at 15:53 Uznesenia z 3 zasadnutia OZ
12 Feb 2015 at 15:50 VZN 1/2015 - zápis dieťaťa ZŠ
12 Feb 2015 at 15:26 Uznesenia z 3. zasadnutia OZ
12 Feb 2015 at 12:55 Zápisnica 2. zasadnutia OZ
11 Feb 2015 at 13:45 Zmluva o nájme nebytového priestoru
9 Feb 2015 at 11:36 Objednávka dopravy štrku
9 Feb 2015 at 9:40 Uznesenia 2. OZ zo dňa 04.02.2015
9 Feb 2015 at 8:16 Pozvánka na 3. zasadnutie OZ
8 Feb 2015 at 18:42 Referendum o ochrane rodiny
4 Feb 2015 at 13:42 Objednávka školenie
4 Feb 2015 at 13:41 Objednávka školenie
4 Feb 2015 at 10:58 Objednávka opravy tlačiarne
4 Feb 2015 at 10:07 Rozhodnutie
4 Feb 2015 at 9:56 Objednávka odberu vzoriek odpadových vôd
3 Feb 2015 at 8:05 faktúry
2 Feb 2015 at 9:27 objednávka opravy pneumatík na dosadzovník na ČOV
29 Jan 2015 at 8:13 oprava objednávky 159004
27 Jan 2015 at 9:28 školenie BOZP a PO zamestnancov obce
26 Jan 2015 at 14:17 Pozvánka na 2. zasadnutie OZ Kysucký Lieskovec
23 Jan 2015 at 15:54 Objednávka Preambula
22 Jan 2015 at 11:01 Osobitný zreteľ
21 Jan 2015 at 14:59 objednávka 159004
20 Jan 2015 at 19:20 Chyžbet SK s.r.o.
16 Jan 2015 at 15:45 objednávka
15 Jan 2015 at 8:26 objednávka 159003
12 Jan 2015 at 14:59 Objednávka 159002
12 Jan 2015 at 14:58 Objednávka 159001
12 Jan 2015 at 10:16 Objednávka 159002
12 Jan 2015 at 10:15 Objednávka 159001
9 Jan 2015 at 15:50 Plán kontrolnej činnosti 2015
9 Jan 2015 at 11:18 žiadosť
9 Jan 2015 at 10:28 objednávka
8 Jan 2015 at 11:51 objednávka
8 Jan 2015 at 11:03 Objednávka
7 Jan 2015 at 10:40 Uznesenia 1. zasadnutia OZ Kysucký Lieskovec
7 Jan 2015 at 10:38 Zápisnica 1. zasadnutia OZ Kysucký Lieskovec
5 Jan 2015 at 13:00 Uznesenia 1. zasadnutia OZ Kysucký Lieskovec
5 Jan 2015 at 12:54 Zápisnica 1. zasadnutia OZ Kysucký Lieskovec
Nahlasovanie porúch
Poruchy osvetlenia Poruchy obecného rozhlasu
Tlačivá na stiahnutie
Oznámenie verejného funkcionára
Február 2024
PoUtStŠtPiSoNe
29 30 31 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
26272829 1 2 3
Veľký kalendár |
Anketa ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 2989 dní
Pridal(a) Admin otvoriť