Menu ...
Kontakt ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Webstránka zadarmo
Naturpack

2015

Pridal(a) Admin | 3 Jun 2019 at 19:49 | 2x |

Články

31 Dec 2015 at 8:31 Poďakovanie starostky obce za rok 2015
23 Dec 2015 at 11:19 19. zasadnutie obecného zastupiteľstva
9 Dec 2015 at 8:26 18. zasadnutie obecného zastupiteľstva
23 Nov 2015 at 14:36 17. zasadnutie obecného zastupiteľstva
13 Nov 2015 at 12:23 Právo voliť a byť volený
2 Nov 2015 at 16:58 Cena pitnej a odpadovej vody
28 Oct 2015 at 13:46 Výzva pre neplatičov obecných daní a poplatkov
21 Oct 2015 at 17:32 16. zasadnutie obecného zastupiteľstva
3 Sept 2015 at 20:27 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva
18 Aug 2015 at 16:45 13. zasadnutie obecného zastupiteľstva
11 Aug 2015 at 15:21 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva
24 Jul 2015 at 12:59 Zhrnutie hodových slávností 2015
20 Jul 2015 at 10:05 11. zasadnutie obecného zastupiteľstva
8 Jul 2015 at 14:31 Likvidácia burín
8 Jul 2015 at 13:49 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva
23 May 2015 at 21:51 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva
15 May 2015 at 9:25 8. zasadnutie obecného zastupiteľstva
9 Feb 2015 at 10:23 Pozvánka na 3. zasadnutie OZ
7 Feb 2015 at 21:44 Referendum o ochrane rodiny je neplatné
30 Jan 2015 at 9:29 Rozsah činnosti a úlohy hlavného kontrolóra
2 Jan 2015 at 17:30 PLES STAROSTKY OBCE

Súbory

31 Dec 2015 at 14:19 Zmluva NATUR-PACK a.s.
30 Dec 2015 at 8:31 Dodatok č.2 k zmluve č.2047
29 Dec 2015 at 18:24 objednávka
28 Dec 2015 at 18:06 dohoda
28 Dec 2015 at 17:49 Objednávka
23 Dec 2015 at 11:36 Zmluva o poskytovaní auditorských služieb
23 Dec 2015 at 9:47 Pozvánka na 19. zasadnutia OZ
23 Dec 2015 at 9:46 Uznesenia z 18. zasadnutia OZ
23 Dec 2015 at 9:46 Zápisnica z 18. zasadnutia OZ
22 Dec 2015 at 14:31 Objednávka
22 Dec 2015 at 14:30 dohoda o urovnaní
21 Dec 2015 at 14:56 Darovacie zmluvy
21 Dec 2015 at 12:07 Objednávka - Vianočné motívy
17 Dec 2015 at 15:28 VZN 5/2015 o miestnych daniach
17 Dec 2015 at 14:32 VZN 6/2015 o poplatku za komunálny a stavebný odpad
17 Dec 2015 at 11:18 Objednávka
16 Dec 2015 at 10:36 Dodatok č.2 k zmluve č.2047
14 Dec 2015 at 15:42 Smernica S2 o poplatkoch za používanie zariadenia obce
14 Dec 2015 at 15:41 Smernica S1 o správnych poplatkoch za pracovné úkony
14 Dec 2015 at 14:49 Zmluva o výpožičke
14 Dec 2015 at 14:48 VZN 4/2015 - o prevádzkovaní školského areálu pri ZŠ
14 Dec 2015 at 14:46 Zmluva o dodávke pitnej vody z verejného vodovodu
10 Dec 2015 at 11:49 objednávka opravy tlačiarne
9 Dec 2015 at 11:47 Programová štruktúra
9 Dec 2015 at 8:10 Pozvánka na 18 zasadnutie OZ
8 Dec 2015 at 11:17 Uznesenia zo 17. zasadnutia OZ
8 Dec 2015 at 11:16 zápisnica zo 17. zasadnutia OZ
8 Dec 2015 at 8:24 objednávka vytýčenie trás potrubia a poruchy
2 Dec 2015 at 15:08 Faktúry
2 Dec 2015 at 14:55 Objednávka
2 Dec 2015 at 11:59 Objednávka na odvoz kameňa a zeminy
27 Nov 2015 at 18:45 Dodatok č.5 ZŠ
27 Nov 2015 at 18:45 Komunálny odpad - návrh dodatku č.5
25 Nov 2015 at 8:50 Faktúry
25 Nov 2015 at 8:50 Faktúry
24 Nov 2015 at 12:55 dohoda č.152001057 UPSVaR
23 Nov 2015 at 14:41 17. zasadnutie OZ
20 Nov 2015 at 13:29 objednávka občerstvenie
20 Nov 2015 at 13:28 objednávka havaria kanalizácie
16 Nov 2015 at 10:48 objednávka opravy telekomunikačného zariadenia
13 Nov 2015 at 12:21 Právo voliť a byť volený
6 Nov 2015 at 10:57 Uznesenia zo 16. zasadnutia OZ
6 Nov 2015 at 10:56 Zápisnica zo 16. zasadnutia OZ
5 Nov 2015 at 13:27 objednávka odvoz odpadu
4 Nov 2015 at 14:58 Objednávka výkopových prác pri oprave kanalizácie
3 Nov 2015 at 13:41 Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ - Dodatok č.6
29 Oct 2015 at 13:27 objednávka na opravu čerpadla
28 Oct 2015 at 10:08 dohoda o urovnaní
28 Oct 2015 at 10:02 Zápisnica z 15. zasadnutia OZ
28 Oct 2015 at 10:02 Uznesenia z 15. zasadnutia OZ
28 Oct 2015 at 8:29 objednávka chlornan sodny
26 Oct 2015 at 19:58 Odchody vlakov Ochodnica
22 Oct 2015 at 12:41 Dodatok k zmluve Star EU
22 Oct 2015 at 9:54 Objednávka tonerov do tlačiarní
21 Oct 2015 at 15:59 Pozvánka na 16. zasadnutie OZ
21 Oct 2015 at 11:32 objednávka darčekových predmetov na akciu
20 Oct 2015 at 11:46 Dodatok č. 4 /DZ221101204790104 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2211012047901
19 Oct 2015 at 14:02 Dohoda č.20/2015/§54-ŠnZ
16 Oct 2015 at 10:40 Lieskovské srdce - detské ihrisko
14 Oct 2015 at 15:45 objednávka smetné nádoby
13 Oct 2015 at 14:20 Pozvánka na 15 zasadnutie OZ
13 Oct 2015 at 13:29 objednávka display
13 Oct 2015 at 13:18 objednávka toner do tlačiarne
12 Oct 2015 at 13:58 objednávka materiálu- havarijný stav , porucha šachta
7 Oct 2015 at 11:03 Príloha č. 1 - Prevádzkový poriadok verejného detského ihriska /VDI/ pri Základnej škole Kysucký Lieskovec
5 Oct 2015 at 10:20 objednávka KLF Energetika
25 Sept 2015 at 13:55 Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ
25 Sept 2015 at 13:55 zápisnica zo 14. zasadnutia OZ
25 Sept 2015 at 12:20 faktúry
25 Sept 2015 at 12:19 faktúry
25 Sept 2015 at 10:35 objednávka na výkopové práce
21 Sept 2015 at 10:09 objednávka informačnej tabule k projektu
21 Sept 2015 at 9:32 objednávka oprava krovinorezu
18 Sept 2015 at 11:07 Uznesenia zo 14. zasadnutia OZ
14 Sept 2015 at 15:20 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - Čistopis
14 Sept 2015 at 15:17 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - Vrchné listy
14 Sept 2015 at 15:15 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - Spr. správa čistopis
14 Sept 2015 at 15:15 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - Príroda čistopis
14 Sept 2015 at 15:13 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - PP LPF čistopis
14 Sept 2015 at 15:13 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - Energetika čistopis
14 Sept 2015 at 15:11 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - VH čistopis
14 Sept 2015 at 15:09 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - Doprava čistopis
14 Sept 2015 at 15:06 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - Komplex čistopis
14 Sept 2015 at 15:04 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - Komplex 10 čistopis
14 Sept 2015 at 15:03 ÚP Obce Kysucký Lieskovec - SV čistopis
14 Sept 2015 at 13:31 Objednávka 0015036
14 Sept 2015 at 13:06 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.PC 012010
8 Sept 2015 at 10:55 Dodatok č. 4 k zmluve o dielo 04/2010
8 Sept 2015 at 10:54 Kúpna zmluva č. PC 01/2010
8 Sept 2015 at 10:52 Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č.PC 01/2010
8 Sept 2015 at 10:51 Objednávka dosiek na lavičky
3 Sept 2015 at 15:19 Pozvánka na 14 zasadnutie OZ
3 Sept 2015 at 15:18 Zápisnica z 13 zasdnutia OZ
3 Sept 2015 at 15:16 Uznesenia z 13. zasadnutia OZ
25 Aug 2015 at 10:48 objednávka toner 0015034
19 Aug 2015 at 12:50 Uzesenia z 12. zasadnutia OZ
19 Aug 2015 at 12:49 Zápisnica z 12. zasadnutia OZ
18 Aug 2015 at 15:56 Pozvánka na 13. zasadnutie OZ
17 Aug 2015 at 11:53 objednávka toner
14 Aug 2015 at 13:04 objednávka 015032
11 Aug 2015 at 14:10 Pozvánka na 12. zasadnutie obecného zastupiteľstva
11 Aug 2015 at 14:08 Objednávka
7 Aug 2015 at 11:20 Objednávka
5 Aug 2015 at 18:15 Objednávka
5 Aug 2015 at 11:57 Objednávka
3 Aug 2015 at 8:47 Objednávka
31 Jul 2015 at 14:25 Označenie zodpovednej osoby
31 Jul 2015 at 14:23 Prenájom priestoru v Kultúrnom dome
31 Jul 2015 at 10:58 Uznesenia 11.OZ
31 Jul 2015 at 10:57 Zápisnica 11.OZ
29 Jul 2015 at 14:46 Objednávka
29 Jul 2015 at 8:49 Objednávka
28 Jul 2015 at 15:06 Faktúry
28 Jul 2015 at 15:06 Faktúry
27 Jul 2015 at 13:03 Objednávka Telekom
27 Jul 2015 at 12:59 objednávka
24 Jul 2015 at 19:56 Objednávka
23 Jul 2015 at 9:57 Pozvánka na 11. zasadnutie OZ
23 Jul 2015 at 9:23 objednávka
22 Jul 2015 at 14:39 Uznesenia z 10. zasadnutia OZ
22 Jul 2015 at 14:38 Zápisnica z 10. zasadnutia OZ
22 Jul 2015 at 10:45 objednávka
21 Jul 2015 at 15:41 Pozvánka na 11. zasadnutie OZ
13 Jul 2015 at 12:49 Zmluva o poskytovaní služieb
10 Jul 2015 at 10:11 objednávka
7 Jul 2015 at 15:40 Pozvánka Hody 2015
7 Jul 2015 at 14:18 oznam
7 Jul 2015 at 12:43 Pozvánka na 10 zasadnutie OZ
7 Jul 2015 at 9:22 Zmluva o výpožičke
22 Jun 2015 at 11:56 Dodatky UPSVaR
22 Jun 2015 at 11:54 objednávky vytýčenia poruchy vodovodu
17 Jun 2015 at 13:58 Stavebné úpravy a zateplenie ZŠ
17 Jun 2015 at 8:06 Dodatok č.3 k zmluve o dielo 04/2010
12 Jun 2015 at 9:04 objednávka 159026
11 Jun 2015 at 10:36 objednávka tonerov
9 Jun 2015 at 10:07 objednávka piesku
4 Jun 2015 at 13:18 Zápisnica z 9. zasadnutia OZ
4 Jun 2015 at 13:18 Uznesenia z 9.zasadnutia OZ
3 Jun 2015 at 8:57 zápisnica z 8. zasadnutia OZ
26 May 2015 at 10:42 uznesenia z 8. zasadnutia OZ
26 May 2015 at 10:28 Záložný zdroj matrika
25 May 2015 at 13:21 Zmluva
25 May 2015 at 13:20 Faktúry
25 May 2015 at 13:19 Faktúry
25 May 2015 at 13:18 Darovacia zmluva
25 May 2015 at 10:11 Oznámenie o zverejnení verejnej vyhlášky
25 May 2015 at 9:53 objednávka vytýčenie plynového potrubia159022
25 May 2015 at 9:02 objednávka kancel. potreby
22 May 2015 at 14:39 Pozvánka na 9. zasadnutie OZ
20 May 2015 at 11:47 Objednávka tonerov
19 May 2015 at 9:53 Pozvánka na 8 zasadnutie OZ
19 May 2015 at 9:04 Zápisnica zo 7. zasadnutia OZ
19 May 2015 at 9:02 uznesenia zo 7. zasadnutia OZ
19 May 2015 at 9:02 Poistná zmluva- úrazové poistenie-aktivačné práce
5 May 2015 at 10:31 objednávka chlornan sodny
5 May 2015 at 10:19 Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny
4 May 2015 at 9:59 objednávka školenia BOZP a OPP
30 Apr 2015 at 11:32 Pozvánka na 7. zasadnutie OZ
30 Apr 2015 at 8:24 Dohoda č.03/§52a/2015
24 Apr 2015 at 19:00 Príloha č. 2
17 Apr 2015 at 12:53 Dohoda č. 26/2015/§54-VZ
17 Apr 2015 at 8:51 objednávka monitoringu skládky TKO
15 Apr 2015 at 10:44 Zmluva o dielo MK hlas
13 Apr 2015 at 15:32 objednávka dopravných služieb
10 Apr 2015 at 11:25 zápisnica zo 6. zasadnutia OZ
8 Apr 2015 at 14:17 Dodatok č.5
8 Apr 2015 at 13:28 Zmluva o nájme nebytových priestorov
8 Apr 2015 at 13:20 zápisnica 5 zasadnutia OZ
5 Apr 2015 at 12:19 Konsolidovaná výročná správa 2014
2 Apr 2015 at 13:54 Uznesenia zo 6. zasadnutia OZ
2 Apr 2015 at 8:14 Záverečný účet rok 2014
1 Apr 2015 at 10:15 Príloha č.2
1 Apr 2015 at 10:14 Príloha č.1
1 Apr 2015 at 10:13 Záverečný účet rok 2014
1 Apr 2015 at 8:26 objednávka výkopových prác- porucha vodovodu
1 Apr 2015 at 8:19 Uznesenia z 5 zasadnutia OZ
31 Mar 2015 at 20:20 VZN 3/2015 - územný plán
31 Mar 2015 at 20:18 VZN 2/2015 - pitná voda
31 Mar 2015 at 11:49 6 OZ Pozvánka
30 Mar 2015 at 18:51 objednávka práce a materiálu na chlorovaom zariadení
27 Mar 2015 at 9:29 objednávka - čistenie kanalizácie, havarijný stav
25 Mar 2015 at 20:21 Objednávka
25 Mar 2015 at 20:18 Dohoda
23 Mar 2015 at 15:55 objednávka
23 Mar 2015 at 8:55 Piate zasadnutie obecného zastupiteľstva
20 Mar 2015 at 15:58 objednávka
19 Mar 2015 at 14:11 Zmluva MV SR
18 Mar 2015 at 20:13 Zmluva
17 Mar 2015 at 9:06 Faktúry
17 Mar 2015 at 9:06 Faktúry
16 Mar 2015 at 20:21 Objednávka
12 Mar 2015 at 17:47 RVC Senica
12 Mar 2015 at 14:58 Výkup papiera
10 Mar 2015 at 13:53 Dohoda o urovnaní
5 Mar 2015 at 14:00 objednávka rozboru surovej vody
3 Mar 2015 at 12:24 Objednávka opravy plynového kotla
2 Mar 2015 at 14:27 Rozpočet rok 2015
26 Feb 2015 at 15:56 Zápisnica zo 4. zasadnutia OZ
26 Feb 2015 at 14:16 Uznesenia zo 4. zasadnutia OZ
25 Feb 2015 at 11:38 Návrh ÚPN
24 Feb 2015 at 15:25 osobitný zreteľ
17 Feb 2015 at 12:52 Zmluva O2
17 Feb 2015 at 12:50 Zmluva
13 Feb 2015 at 11:38 Zápisnica z 3 zasadnutia OZ
12 Feb 2015 at 23:09 Dôvody zavedenia ozdravného režimu
12 Feb 2015 at 23:09 Správa HK 2014
12 Feb 2015 at 23:08 Plán kontrolnej činnosti I. polrok 2015
12 Feb 2015 at 15:53 Uznesenia z 3 zasadnutia OZ
12 Feb 2015 at 15:50 VZN 1/2015 - zápis dieťaťa ZŠ
12 Feb 2015 at 15:26 Uznesenia z 3. zasadnutia OZ
12 Feb 2015 at 12:55 Zápisnica 2. zasadnutia OZ
11 Feb 2015 at 13:45 Zmluva o nájme nebytového priestoru
9 Feb 2015 at 11:36 Objednávka dopravy štrku
9 Feb 2015 at 9:40 Uznesenia 2. OZ zo dňa 04.02.2015
9 Feb 2015 at 8:16 Pozvánka na 3. zasadnutie OZ
8 Feb 2015 at 18:42 Referendum o ochrane rodiny
4 Feb 2015 at 13:42 Objednávka školenie
4 Feb 2015 at 13:41 Objednávka školenie
4 Feb 2015 at 10:58 Objednávka opravy tlačiarne
4 Feb 2015 at 10:07 Rozhodnutie
4 Feb 2015 at 9:56 Objednávka odberu vzoriek odpadových vôd
3 Feb 2015 at 8:05 faktúry
2 Feb 2015 at 9:27 objednávka opravy pneumatík na dosadzovník na ČOV
29 Jan 2015 at 8:13 oprava objednávky 159004
27 Jan 2015 at 9:28 školenie BOZP a PO zamestnancov obce
26 Jan 2015 at 14:17 Pozvánka na 2. zasadnutie OZ Kysucký Lieskovec
23 Jan 2015 at 15:54 Objednávka Preambula
22 Jan 2015 at 11:01 Osobitný zreteľ
21 Jan 2015 at 14:59 objednávka 159004
20 Jan 2015 at 19:20 Chyžbet SK s.r.o.
16 Jan 2015 at 15:45 objednávka
15 Jan 2015 at 8:26 objednávka 159003
12 Jan 2015 at 14:59 Objednávka 159002
12 Jan 2015 at 14:58 Objednávka 159001
12 Jan 2015 at 10:16 Objednávka 159002
12 Jan 2015 at 10:15 Objednávka 159001
9 Jan 2015 at 15:50 Plán kontrolnej činnosti 2015
9 Jan 2015 at 11:18 žiadosť
9 Jan 2015 at 10:28 objednávka
8 Jan 2015 at 11:51 objednávka
8 Jan 2015 at 11:03 Objednávka
7 Jan 2015 at 10:40 Uznesenia 1. zasadnutia OZ Kysucký Lieskovec
7 Jan 2015 at 10:38 Zápisnica 1. zasadnutia OZ Kysucký Lieskovec
5 Jan 2015 at 13:00 Uznesenia 1. zasadnutia OZ Kysucký Lieskovec
5 Jan 2015 at 12:54 Zápisnica 1. zasadnutia OZ Kysucký Lieskovec
Nahlasovanie porúch
Poruchy osvetlenia Poruchy obecného rozhlasu
Tlačivá na stiahnutie
Oznámenie verejného funkcionára
Jún 2024
PoUtStŠtPiSoNe
27 28 29 30 31 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
Veľký kalendár |
Anketa ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 3102 dní
Pridal(a) Admin otvoriť