Меню ...
контакт ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Бесплатный сайт
banner

Bývanie

Добавлено Admin | 30 Mar 2019 at 19:55 | 99x |

      V 2005 tvorí v obci bytový fond 740 rodinných domov. Trvalo obývaných bytov bolo 737. 

 

Rozvoj v oblasti výstavby bytov

      Nakoľko obec nemá dostatočné prostriedky na rozvoj bytového fondu, vo väčšine prípadov sa uskutočňuje výhradne z prostriedkov jednotlivých domácností.

 

Základné údaje o domovom a bytovom fonde

     Nasledujúca tabuľka prezentuje stav bytového fondu v roku 2005. V obci bolo v roku 2005 evidovaných 740 domov, z čoho 3 domy boli neobývané. V obci sa nachádzajú bytové domy, v ktorých sa nachádza 18 bytov.

 

Tab. 18 Domový a bytový fond (byty, domy) v roku 2005

Ukazovateľ / Domy

Domy spolu

Neobývané domy

Byty spolu

Neobývané byty

Počet domov

740

3

18

1

OcU Kysucký Lieskovec

 

      Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti boli nasledovné: na jeden byt v obci v priemere pripadali 3 osoby, pričom na jednu osobu pripadlo v priemere 15 m2.  

 

Tab. 19 Ukazovatele úrovne bývania a vybavenosti domácností

Ukazovateľ

Priemerný počet

Podiel trvalo obývaných bytov s 3+ obytnými miestnosťami

( v % )

trvalo bývajúcich osôb na 1 trvalo obývaný byt

m2 obytnej plochy na 1 trvalo obývaný byt

obytných miestností na 1 trvalo obývaný byt

m2 obytnej plochy na osobu

Obec K. Lieskovec

3

55

3

15

82

OcU Kysucký Lieskovec

 

      Základným zámerom obce v oblasti bývania je zabezpečiť rozvoj bývania vo všetkých jeho zložkách. Stratégiu rozvoja bývania je potrebné založiť na usmerňovaní a zosúladení verejných a súkromných aktivít, finančných, územných a ľudských zdrojov. Vychádzať je nutné pri tom zo schváleného Programu rozvoja bývania, Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR vydaných Smerníc na poskytovanie dotácií na obstaranie nájomných bytov, na odstraňovanie systémových porúch bytových domov, zo schváleného zákona NR SR č. 124/1996 o Štátnom fonde rozvoja bývania, v znení neskorších úprav a k nemu schválených predpisov a zo Sektorového operačného plánu pre oblasť rozvoja bývania, vypracovaného Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na obdobie rokov 2000 – 2006.

      Strategickým cieľom bytovej výstavby by malo byť – dosiahnuť bežný európsky štandard. Bývanie pre mladé rodiny, obyvateľov žijúcich pod hranicou sociálneho minima a prestárlych občanov by malo byť porovnateľné so sociálnou výstavbou  v krajinách  EÚ.

Вы также можете быть заинтересованы

Nahlasovanie porúch
Poruchy osvetlenia Poruchy obecného rozhlasu
Tlačivá na stiahnutie
Oznámenie verejného funkcionára
rozhlas
Сентябрь 2021
ПнВтСрЧтПтСбВс
30 31 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930 1 2 3
Большой календарь |
Опрос ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Голосование в этом опросе баллотируется на 2104 дней
Добавлено Admin открыть