Menu ...
Kontakt ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Webstránka zdarma
banner

zastupitelstvo ...

Přidal(a) Admin | 13 Apr 2019 at 17:22 | 294x |

(1) Zastupitelstvo je zastupitelský sbor obce složený z poslanců zvolených v přímých volbách obyvateli obce. Volební pravidla upravuje zvláštní předpis. Funkční období poslanců zastupitelstva je čtyři roky a končí se složením slibu poslanců nově zvoleného zastupitelstva.

(2) Funkce poslance zastupitelstva je neslučitelná s funkcí:

    starosty;
    zaměstnance obce;
    statutárního orgánu rozpočtové organizace nebo příspěvkové organizace zřízené obcí;
    podle zvláštního zákona.


(3) Počet poslanců zastupitelstva na celé volební období určí před volbami obecní zastupitelstvo podle počtu obyvatel ve smyslu platné právní úpravy.

(4) Zastupitelstvo rozhoduje o základních otázkách života obce, zejména mu je vyhrazeno:

    určovat zásady hospodaření a nakládání s majetkem obce a s majetkem státu, který užívá, schvalovat nejdůležitější úkony týkající se tohoto majetku a kontrolovat hospodaření s ním;
    schvalovat rozpočet obce a jeho změny, kontrolovat jeho čerpání a schvalovat závěrečný účet obce;
    schvalovat smlouvy uzavírané v rámci spolupráce obcí;
    rozhodovat o přijetí úvěru nebo půjčky, o převzetí záruky za poskytnutí návratné finanční výpomoci ze státního rozpočtu
    schvalovat územní plán obce nebo její části a koncepce rozvoje jednotlivých oblastí života obce;
    rozhodovat o zavedení a zrušení místní daně a ukládat místní poplatek podle zvláštních předpisů;
    určovat náležitosti místní daně nebo místního poplatku a veřejné dávky a rozhodovat o přijetí úvěru nebo půjčky
    prohlašovat místní referendum o nejdůležitějších otázkách života a rozvoje obce a svolávat shromáždění obyvatel obce
    usnášet se na nařízeních;
    schvalovat dohody o mezinárodní spolupráci a členství obce v mezinárodním sdružení územních celků nebo územních orgánů;
    určovat plat starosty podle zvláštního zákona a určit nejpozději 90 dní před volbami na celé funkční období rozsah výkonu funkce starosty, změnit během funkčního období na návrh starosty rozsah výkonu jeho funkce;
    volit a odvolávat hlavního kontrolora obce, určit rozsah výkonu jeho funkce a jeho plat, schvalovat odměnu hlavnímu kontrolorovi
    schvalovat statut obce, jednací řád zastupitelstva a zásady odměňování poslanců,
    zřizovat, rušit a kontrolovat rozpočtové a příspěvkové organizace obce a na návrh starosty jmenovat a odvolávat jejich vedoucích (ředitelů), zakládat a rušit obchodní společnosti a jiné právnické osoby a schvalovat zástupců obce do jejich statutárních a kontrolních orgánů, jakož i schvalovat majetkovou účast obce v právnické osobě;
    schvalovat sdružování obecních prostředků a činností a účast ve sdruženích, jakož i vytvoření společného regionálního nebo zájmového fondu;
    zřizovat a rušit orgány potřebné na samosprávu obce a určovat náplň jejich práce,
    udělovat čestné občanství obce, obecní vyznamenání a ceny;
    stanovit erb obce, vlajku obce, pečeť obce, případně znělku obce.


(5) Postavení a působnost zastupitelstva, způsob svolávání ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva, přípravu a obsah jednání obecního zastupitelstva, přípravu materiálů na zasedání zastupitelstva a způsob usnášení a přijímání usnesení upravuje organizační a jednací řád obecního zastupitelstva.

Nahlasovanie porúch
Nahlasovanie porúch osvetlenia Nahlasovanie porúch obecného rozhlasu
Tlačivá na stiahnutie
Oznámenie verejného funkcionára
rozhlas
Červenec 2020
PoÚtStČtSoNe
29 30 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 1 2
Velký kalendář |
Anketa ...
Který z uvedených způsobů považujete za nejvhodnejší pro informování občanů?
Voting in this poll is running for 1662 dní
Přidal(a) Admin otevřít