Menu ...
Kontakt ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Webstránka zadarmo
Naturpack

Dobrovoľný hasičský zbor

Pridal(a) Admin | 13 Dec 2014 at 12:59 | 175x |
Dobrovoľný hasičský zbor


Podľa historických záznamov uvedených v kronike obce Kysucký Lieskovec k prvému pokusu o založenie DHZ obce došlo v roku 1924. Žiaľ, po polročnom pôsobení sa zbor rozpadol.

K jeho znovu založeniu pod názvom „Dobrovoľná hasičská jednota“ došlo 12. 3. 1926. Tento deň je z hľadiska histórie dňom založenia DHZ Kysucký Lieskovec.

Zbor od roku 1926 vlastnil ručnú štvorkolesovú striekačku a základnú výstroj a výzbroj pre jedno hasičské družstvo Na tú dobu to bolo pomerne dobré vybavenie. DHZ už v roku 1926 si postavil vlastný drevený sklad, kde bola umiestnená výzbroj zboru. Tento bol v roku 1942 zbúraný a následne bola v tom istom roku postavená nová hasičská zbrojnica. Táto slúžila zboru do roku 1953.

Začiatkom roku 1953 po premenovaní organizácie Československého zväzu hasičov na Československý zväz požiarnej ochrany dochádza k zmene názvu zboru na Dobrovoľný požiarny zbor v Kysuckom Lieskovci. Spolupráca národného výboru v Kysuckom Lieskovci s DPZ obce bola úzko spätá, keď vďaka tejto spolupráci DPZ dostala dňa 15. 5. 1952 pre zabezpečenie požiarnej ochrany motorovú striekačku PS-08 ktorá značne posilnila akcieschopnosť zboru.

Rok 1961 patrí medzi tie významnejšie v hierarchii DPZ Kysucký Lieskovec tým, že prijala medzi svoje rady aj 17 žien , ktoré sa hneď zapojili do práce a činnosti zboru.

V roku 1965 obec Kysucký Lieskovec postihla jedna z najväčších živelných pohrôm. 27. 6. 1965 v dôsledku veľkej prietrže mračien nad obcou Lodno vznikla v celej doline a obci veľká povodeň. Riečka Lodňanka razom stúpla o viac ako 2 metre. Zaplavených bolo množstvo domov a hospodárskych budov. Autá a iný majetok bol splavený až po hostinec (dnešná krčma U Rajteka). Tovar v obchode Jednota bol zaplavený a zničený. Bolo potrebné zachraňovať a evakuovať ľudí, ich zvieratá a majetok. Pri záchranných a likvidačných prácach účinne zasahoval aj DPZ a jeho členovia.

V roku 1971 sa technické vybavenie rozšírilo o striekací agregát PS-12.

Mládež aktívne a organizovane vstupuje do diania DPZ Kysucký Lieskovec v roku 1971, a zakladá sa krúžok „Mladých požiarnikov“.

V roku 1976 kedy DPZ oslavoval 50 výročie mal zbor 111 členov, z toho 17 žien. Zbor pri tomto výročí bol obdarovaný od MNV Kysucký Lieskovec vlastnou „zástavou“. Najaktívnejší členovia zboru boli ocenení a vyznamenaní.

V roku 1976 zomrel dlhoročný veliteľ zboru Jozef Pagáč.

Roky 1977-1981 patria medzi najúspešnejšie pre mládežnícke družstvá DHZ Kysucký Lieskovec, keď jeho žiacke družstva v súťaži „Plameň“ obsadzujú popredné miesta. Mimoriadnu zásluhu na týchto úspechoch a starostlivosti o mládež mali a majú Milan Pavlus, Bohumil Frišo, Milan Vojtek, Emília Vojteková, Ivan Hašpica a mnohí ďalší.

V roku 1981 bolo zboru pridelené požiarne vozidlo Avia DUS 30, čím sa zvýšila mobilita DPZ. Zbor vyradil dovtedy používané vozidlo Tatra 805.

Rok 1981 bol poznamenaný jedným z najväčších požiarov v obci. 20. 10. 1981 úplne zhorel celý kultúrny dom obce. Na likvidácii požiaru sa zúčastnil aj DPZ obce. Zbor a jeho príslušníci sa v nasledujúcich rokoch aktívne zapojili do výstavby nového kultúrneho domu, ktorý bol aj ich pričinením v krátkom období odovzdaný do užívania.

31. 12. 1981 obec v spolupráci so svojim DPZ odovzdáva do prevádzky po trojročnej výstavbe nadstavbu hasičskej zbrojnice, ktorá od roku 1984 doposiaľ slúži potrebám zboru s výnimkou rokov 1996-2002, kedy celá požiarna zbrojnica bola zapožičaná profesionálnej Okresnej požiarnej jednotke okresu Kysucké Nové Mesto. V tejto dobe zboru patria priestory v kultúrnom dome.

Humánne poslanie DPZ Kysucký Lieskovec a jeho členov, období rokov 1961 doposiaľ, sa okrem iného prejavuje v čestnom darcovstve krvi.

V roku 1988 bola zboru pridelená nová požiarna technika, a to požiarne vozidlo T 148 CAS32 na tomto vybavení mali veľkú zásluhu predseda Miroslav Paršo a tajomník Milan Pavlus. Zbor sa tým priraďuje k najlepšie technicky vybaveným zborom na dolných Kysuciach.

V roku 1989 po schválení návrhu zboru v Pléne Miestneho národného výboru obce Kysucký Lieskovec sa koná 1 ročník súťaže „o Pohár predsedu národného výboru“, neskôr premenovaný na „Pohár starostu obce“. Pohárová súťaž sa koná každoročne s výnimkou roku 1998. V športovom súťažení hasičských zborov patrí medzi najúspešnejšie zbory dolných Kysúc.

DHZ Kysucký Lieskovec je zakladateľom súťaže najmladších hasičov okresu Kysucké Nové Mesto s názvom „Zimné halové hry mládeže“. Ich prvý ročník sa konal v telocvični ZŠ Kysucký Lieskovec v roku 1998. Súťaž a jej základy položili azda najiniciatívnejší členovia zboru Milan Pavlus, Ivan Hašpica, Bohumil Frišo a Milan Vojtek. Súťaž sa koná každoročne vždy v inej obci okresu.

Rok 1990 bol pre Dobrovoľné hasičské zbory prelomový v tom, že sa vyčlenili z riadenia ministerstva vnútra a stáva sa dobrovoľnou občianskou organizáciou so svojím vrcholovým orgánom DPO (Dobrovoľnou požiarnou ochranou) Slovenskej republiky. Touto organizačnou zmenou DPO a jej DHZ stratili ekonomické zázemie pre svoje ďalšie vyzbrojovanie požiarnou technikou a postavenie orgánu štátnej správy.

V roku 1996 po reorganizácii štátnej správy opätovne vzniká okres Kysucké Nové Mesto. Zároveň sa vytvára Okresný výbor DPO v Kysuckom Novom Meste. Za jej predsedu bol zvolený Ing. Ján Martiška z DHZ Kysucké Nové Mesto, podpredsedom Milan Pavlus, okresným veliteľom Bohumil Frišo obaja z DHZ Kysucký Lieskovec. Členmi OV DPO okrem uvedených za DHZ Kysucký Lieskovec boli zvolení Ivan Hašpica a Emília Vojteková, ktorí v OV DPO pôsobia doteraz.

DHZ v ústredných orgánoch DPO Slovenskej republiky zastupovali a aj zastupujú Bohumil Frišo a Milan Pavlus. Bohumil Frišo bol pred rokom 1988 členom Federálneho výboru Dobrovoľnej ochrany Československej republiky.

Osobným ocenením, práce ale aj práce celého DHZ Kysucký Lieskovec v roku 2006 bolo prijatie Bohumila Friša u prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča!

Významnou mierou na vzniku, rozvoji a činnosti DHZ Kysucký Lieskovec zohrali v celom období predsedovia MNV a starostovia obce Kysucký Lieskovec. Praktický všetci boli a sú členmi DHZ Kysucký Lieskovec. Bezvýhradnou pomocou, podporou a starostlivosťou o DHZ prejavili svoj úprimný vzťah k dobrovoľnému hasičstvu a pomoci druhým v núdzi.

Patrí im za to úprimné poďakovanie.

Poznámka: Činnosť zboru najmä po roku 1961 je zaznamenávaná v kronike DHZ Kysucký Lieskovec a v samostatnej kronike mladých požiarnikov. Kroniky viedli a vedú Eliáš, Róbert Šutý, Emília Vojteková, Jozef Ondreáš a Jozef Skokan. Taktiež im patrí vrúcna vďaka za zaznamenanie histórie a taktiež súčasnosti ktorá bude možno poučením v budúcnosti.


Kontakt


Mobil
0907 024 616
Mobil
0918 928 281
E-mail
Nahlasovanie porúch
Poruchy osvetlenia Poruchy obecného rozhlasu
Tlačivá na stiahnutie
Oznámenie verejného funkcionára
Máj 2024
PoUtStŠtPiSoNe
29 30 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 1 2
Veľký kalendár |
Anketa ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 3079 dní
Pridal(a) Admin otvoriť