Menu ...
Kontakt ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Webstránka zadarmo
Naturpack

2013

Pridal(a) Admin | 3 Jun 2019 at 19:52 | 2x |

Udalosti

13 Sept 2013 at 0:00 Vysvätenie krížovej cesty
8 Apr 2013 at 0:00 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa CVČ

Články

14 Sept 2013 at 16:29 Posvätenie krížovej cesty v obci Kysucký Lieskovec

Súbory

31 Dec 2013 at 13:04 Zmluva o prevadzkovani vodovodu
31 Dec 2013 at 12:57 ROP dodatok 3_ Z2214012003
31 Dec 2013 at 12:47 Dohoda 66 UPSVR
31 Dec 2013 at 12:44 INGSTAV dodatok 1_MZ_22012
31 Dec 2013 at 12:44 INGSTAV dodatok 2_MZ_22012
31 Dec 2013 at 12:44 INGSTAV zmluva 22012
30 Dec 2013 at 17:27 OBJsek.139006
30 Dec 2013 at 17:22 OBJ 131074-75
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131067
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131065 - 66
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131064
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131062 - 63
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131061
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131059 - 60
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131069
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131068
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131070
19 Dec 2013 at 17:47 OBJsek.139004
19 Dec 2013 at 17:47 OBJsek.139003
19 Dec 2013 at 17:47 OBJsek.139001-02
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131073
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131072
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131071
19 Dec 2013 at 17:47 OBJsek.139005
19 Dec 2013 at 17:43 sevak 22013
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131031-35
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131025-30
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131023-24
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131021-22
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131014-18
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131011-13
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131007-10
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131001-06
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131036-38
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131039-41
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131019-20
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131057-58
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131056
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131055
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131049-52
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131048
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131046-47
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131044-45
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131042-43
19 Dec 2013 at 17:24 OBJ 06-29.11.2012
19 Dec 2013 at 17:24 OBJ 12.11.2012
19 Dec 2013 at 17:24 OBJ 15-19.10.2012
19 Dec 2013 at 17:24 OBJ 15-28.12.2012
19 Dec 2013 at 17:24 OBJ 22.-24.10.2012
19 Dec 2013 at 17:24 OBJ 26.-30.10.2012
19 Dec 2013 at 17:24 OBJ 30.11.-6.12.2012
19 Dec 2013 at 17:24 OBJ 01-18.10.2012
19 Dec 2013 at 16:47 FA 01.7.-31.7.2013
19 Dec 2013 at 16:47 FA 01-30.9.2013
19 Dec 2013 at 16:47 FA 01-30.11.2013
19 Dec 2013 at 16:47 FA 01-31.8.2013
19 Dec 2013 at 16:47 FA 01-31.10.2013
19 Dec 2013 at 16:47 FA 13.2.-11.3.2013
19 Dec 2013 at 16:19 Faktury 01-30.10.2012
19 Dec 2013 at 16:19 FA 01.12.12 - 31.12.12
19 Dec 2013 at 16:19 FA 1.1.-12.2.2013
19 Dec 2013 at 16:19 FA 12.3.-31.3.2013
19 Dec 2013 at 16:19 FA 01.4.-30.4.2013
19 Dec 2013 at 16:19 FA 01.5.-31.5.2013
19 Dec 2013 at 16:19 FA 01.6.-30.6.2013
19 Dec 2013 at 16:19 FA 6.11.-30.11.2012
19 Dec 2013 at 16:14 Faktury a objednavky od 01.1.2012 do 30.9.2012
15 Dec 2013 at 21:55 TS_KL_SO 100
15 Dec 2013 at 21:40 SS_Kysucký Lieskovec
15 Dec 2013 at 21:40 STS_Kysucký Lieskovec
15 Dec 2013 at 12:55 sprava_kysucky_lieskovec
15 Dec 2013 at 12:49 Dodatok č. 2_ DZ221401200320102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z22140120
15 Dec 2013 at 12:46 Dodatok k zmluve o NFP DZ221401200320103 - text
15 Dec 2013 at 12:32 uznesenie_stopka_blendovsky_strapac
15 Dec 2013 at 12:27 vysledok_verejneho_obstaravania
15 Dec 2013 at 12:06 Zmluva Kysucký Lieskovec - text
15 Dec 2013 at 11:59 109_2011 - text
15 Dec 2013 at 11:54 IVES_ZM_R-36-2012_2012 - text
15 Dec 2013 at 11:47 00525_2013-PNZ -P50002_13.60 - scan
15 Dec 2013 at 11:34 Zmluva-prevencia-kriminality
15 Dec 2013 at 11:22 dobudovanie-kanalizacie
15 Dec 2013 at 2:06 K. Lieskovec Oznámenie o strategickom dokumente
13 Dec 2013 at 14:51 vyzva_nelegalizovane_stavby
13 Dec 2013 at 14:51 vyberovekonanieZS
13 Dec 2013 at 14:51 vyberovekonanieMS
13 Dec 2013 at 12:56 kanalizacia
13 Dec 2013 at 12:50 vini2
13 Dec 2013 at 12:50 vini1
13 Dec 2013 at 12:42 mandatna_zmluva_dexia
13 Dec 2013 at 12:32 kurucar_prenajom_pozemku
13 Dec 2013 at 11:54 najomny_byt_nadstavba_PZ
13 Dec 2013 at 11:54 najomny_bytovy_dom
13 Dec 2013 at 11:46 zalozna
13 Dec 2013 at 11:44 dotacie
13 Dec 2013 at 11:42 1dexia
13 Dec 2013 at 11:39 eltos
11 Dec 2013 at 11:07 VZN c.36 o parkovani vozidiel
11 Dec 2013 at 11:05 VZN c.35 o staznostiach
11 Dec 2013 at 11:04 VZN c.34 o najomnych bytoch
11 Dec 2013 at 11:03 VZN c.29 o ochrane verej. poriad
11 Dec 2013 at 10:56 VZN c. 39 o opatrov. sluzbe
11 Dec 2013 at 10:55 VZN c. 38 o chove a drzani psov
11 Dec 2013 at 10:53 VZN c. 33 o informaciach
11 Dec 2013 at 10:51 VZN c. 31 o poplatku znecist.ovz
11 Dec 2013 at 10:48 VZN c. 30 o vyske prispevkov
11 Dec 2013 at 10:46 VZN_40 - o podmienkach poskytovania dotácií
11 Dec 2013 at 10:18 uznesenie_biomasa
11 Dec 2013 at 10:15 Mimoriadna situacia
11 Dec 2013 at 10:13 stavebne_konanie_biopel
11 Dec 2013 at 10:07 pozemkove_spolocenstvo
11 Dec 2013 at 10:03 rozpocet 2013-2015.xls
11 Dec 2013 at 10:00 ZAVER.ucet 2012-1.cast
11 Dec 2013 at 9:52 krizovy_stab
11 Dec 2013 at 9:46 ZAVER.ucet 2012- 2.cast
11 Dec 2013 at 9:43 POH Zilinskeho kraja
11 Dec 2013 at 9:38 Objednavky 2013
11 Dec 2013 at 9:38 Objednavky 2012
11 Dec 2013 at 9:30 26._zasadnutie_OZ
11 Dec 2013 at 9:27 SZC_10_KONCEPT_ZMENA
11 Dec 2013 at 9:23 obvodny urad ZA
11 Dec 2013 at 9:19 KLaKONCEPTaSSaZMENAaDEF
11 Dec 2013 at 9:17 08aPRIRODAa10aKONCEPT
11 Dec 2013 at 9:14 07_PPALPF_10_KONCEPT_ZMENA
11 Dec 2013 at 9:12 06aENERGETIKAa10aKONCEPT
11 Dec 2013 at 9:09 05aVHa10aKONCEPT
11 Dec 2013 at 9:06 04aDOPRAVAa10aKONCEPT
11 Dec 2013 at 9:03 03B_KOMPLEX_KONCEPT_ZMENA
11 Dec 2013 at 8:59 03A_KOMPLEX_KONCEPT_ZMENA
11 Dec 2013 at 8:54 02_KOMPLEX_10_KONCEPT_ZMENA
11 Dec 2013 at 8:43 01-SV-50000-KONCEPT
11 Dec 2013 at 8:41 kamerovy system
11 Dec 2013 at 8:26 Odvoz odpadu 2013
11 Dec 2013 at 8:24 Faktúry 2013
11 Dec 2013 at 8:22 Faktúry 2012
11 Dec 2013 at 8:18 dohoda Tomka_Peter
11 Dec 2013 at 8:17 dohoda Tatarciak_Jaroslav
11 Dec 2013 at 8:16 dohoda Svana_Tomas
11 Dec 2013 at 8:15 dohoda Micianova_Janka
11 Dec 2013 at 8:13 dohoda Mician_Jozef
11 Dec 2013 at 8:12 dohoda Kralikova_Jana
11 Dec 2013 at 8:01 dohoda Gajdos_Jan
4 Dec 2013 at 8:53 25._zasadnutie_OZ
4 Dec 2013 at 8:53 24._zasadnutie_OZ
4 Dec 2013 at 8:52 23._zasadnutie_OZ
4 Dec 2013 at 8:50 22._zasadnutie_OZ
4 Dec 2013 at 8:21 21._zasadnutie_OZ
30 Nov 2013 at 9:38 Konsolidovaná výročná správa 2013
28 Nov 2013 at 15:08 Dodatok_Star_EU
28 Nov 2013 at 15:07 Dodatok_o_prispevku
28 Nov 2013 at 15:04 Dodatok_c.2
28 Nov 2013 at 15:02 dodatky_zmluvy_stavebny_dozor_
28 Nov 2013 at 14:59 0201911_dodatok_2
28 Nov 2013 at 14:56 NDS_zmluva
28 Nov 2013 at 14:54 REGIO
28 Nov 2013 at 14:50 prenajom_auta
28 Nov 2013 at 14:48 O2
28 Nov 2013 at 14:45 PLOSTIN_PUNK
28 Nov 2013 at 14:43 Komajota_s.r.o.
28 Nov 2013 at 14:42 SOZA
28 Nov 2013 at 14:38 zmluva_MUE-UL
28 Nov 2013 at 14:36 SFRB_zalozne_pravo_22_BD
28 Nov 2013 at 14:34 EIFFAGE
28 Nov 2013 at 14:32 Dohoda_UPSVaR
28 Nov 2013 at 13:40 Biopel zmluva
28 Nov 2013 at 13:38 audit_2012_zmluva
28 Nov 2013 at 13:32 Zmluva_SFRB
28 Nov 2013 at 13:29 Zmluva_o_poskytnuti_dotacie
28 Nov 2013 at 13:26 Zmluva_MK
28 Nov 2013 at 13:24 Zmluva_EURO
28 Nov 2013 at 13:22 Zmluva_Dexia
28 Nov 2013 at 13:19 Zamer_AGO_zaslanie
28 Nov 2013 at 13:19 Zamer_AGO_zverejnenie
28 Nov 2013 at 13:16 Zamenna_zmluva
28 Nov 2013 at 13:15 Zmluva_SSE_a.s.
28 Nov 2013 at 13:09 Zmluva_Slovak_Telekom
28 Nov 2013 at 13:06 Kamerovy_system
28 Nov 2013 at 13:04 Sevcikova_kupna_zmluva
28 Nov 2013 at 12:58 Brnak_kupna_zmluva
28 Nov 2013 at 12:57 BRIKLIS_kupna_zmluva
28 Nov 2013 at 12:54 Postupenie_pohladavky_8_b.j.-stavebne_upravy_PZ(1.cast)
28 Nov 2013 at 12:54 Postupenie_pohladavky_8_b.j.-stavebne_upravy_PZ(2.cast)
28 Nov 2013 at 12:54 Postupenie_pohladavky_8_b.j.-stavebne_upravy_PZ(3.cast)
28 Nov 2013 at 12:26 zaver - omoss - zateplenie ZŠ
28 Nov 2013 at 12:26 dodatok_c1 - omoss - zateplenie ZŠ
Nahlasovanie porúch
Poruchy osvetlenia Poruchy obecného rozhlasu
Tlačivá na stiahnutie
Oznámenie verejného funkcionára
Júl 2024
PoUtStŠtPiSoNe
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 1 2 3 4
Veľký kalendár |
Anketa ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 3135 dní
Pridal(a) Admin otvoriť