Menu ...
Kontakt ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Webstránka zadarmo
Naturpack

2013

Pridal(a) Admin | 3 Jun 2019 at 19:52 | 1x |

Udalosti

13 Sept 2013 at 0:00 Vysvätenie krížovej cesty
8 Apr 2013 at 0:00 Výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa CVČ

Články

14 Sept 2013 at 16:29 Posvätenie krížovej cesty v obci Kysucký Lieskovec

Súbory

31 Dec 2013 at 13:04 Zmluva o prevadzkovani vodovodu
31 Dec 2013 at 12:57 ROP dodatok 3_ Z2214012003
31 Dec 2013 at 12:47 Dohoda 66 UPSVR
31 Dec 2013 at 12:44 INGSTAV dodatok 1_MZ_22012
31 Dec 2013 at 12:44 INGSTAV dodatok 2_MZ_22012
31 Dec 2013 at 12:44 INGSTAV zmluva 22012
30 Dec 2013 at 17:27 OBJsek.139006
30 Dec 2013 at 17:22 OBJ 131074-75
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131067
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131065 - 66
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131064
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131062 - 63
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131061
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131059 - 60
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131069
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131068
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131070
19 Dec 2013 at 17:47 OBJsek.139004
19 Dec 2013 at 17:47 OBJsek.139003
19 Dec 2013 at 17:47 OBJsek.139001-02
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131073
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131072
19 Dec 2013 at 17:47 OBJ 131071
19 Dec 2013 at 17:47 OBJsek.139005
19 Dec 2013 at 17:43 sevak 22013
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131031-35
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131025-30
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131023-24
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131021-22
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131014-18
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131011-13
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131007-10
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131001-06
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131036-38
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131039-41
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131019-20
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131057-58
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131056
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131055
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131049-52
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131048
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131046-47
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131044-45
19 Dec 2013 at 17:33 OBJ 131042-43
19 Dec 2013 at 17:24 OBJ 06-29.11.2012
19 Dec 2013 at 17:24 OBJ 12.11.2012
19 Dec 2013 at 17:24 OBJ 15-19.10.2012
19 Dec 2013 at 17:24 OBJ 15-28.12.2012
19 Dec 2013 at 17:24 OBJ 22.-24.10.2012
19 Dec 2013 at 17:24 OBJ 26.-30.10.2012
19 Dec 2013 at 17:24 OBJ 30.11.-6.12.2012
19 Dec 2013 at 17:24 OBJ 01-18.10.2012
19 Dec 2013 at 16:47 FA 01.7.-31.7.2013
19 Dec 2013 at 16:47 FA 01-30.9.2013
19 Dec 2013 at 16:47 FA 01-30.11.2013
19 Dec 2013 at 16:47 FA 01-31.8.2013
19 Dec 2013 at 16:47 FA 01-31.10.2013
19 Dec 2013 at 16:47 FA 13.2.-11.3.2013
19 Dec 2013 at 16:19 Faktury 01-30.10.2012
19 Dec 2013 at 16:19 FA 01.12.12 - 31.12.12
19 Dec 2013 at 16:19 FA 1.1.-12.2.2013
19 Dec 2013 at 16:19 FA 12.3.-31.3.2013
19 Dec 2013 at 16:19 FA 01.4.-30.4.2013
19 Dec 2013 at 16:19 FA 01.5.-31.5.2013
19 Dec 2013 at 16:19 FA 01.6.-30.6.2013
19 Dec 2013 at 16:19 FA 6.11.-30.11.2012
19 Dec 2013 at 16:14 Faktury a objednavky od 01.1.2012 do 30.9.2012
15 Dec 2013 at 21:55 TS_KL_SO 100
15 Dec 2013 at 21:40 SS_Kysucký Lieskovec
15 Dec 2013 at 21:40 STS_Kysucký Lieskovec
15 Dec 2013 at 12:55 sprava_kysucky_lieskovec
15 Dec 2013 at 12:49 Dodatok č. 2_ DZ221401200320102 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z22140120
15 Dec 2013 at 12:46 Dodatok k zmluve o NFP DZ221401200320103 - text
15 Dec 2013 at 12:32 uznesenie_stopka_blendovsky_strapac
15 Dec 2013 at 12:27 vysledok_verejneho_obstaravania
15 Dec 2013 at 12:06 Zmluva Kysucký Lieskovec - text
15 Dec 2013 at 11:59 109_2011 - text
15 Dec 2013 at 11:54 IVES_ZM_R-36-2012_2012 - text
15 Dec 2013 at 11:47 00525_2013-PNZ -P50002_13.60 - scan
15 Dec 2013 at 11:34 Zmluva-prevencia-kriminality
15 Dec 2013 at 11:22 dobudovanie-kanalizacie
15 Dec 2013 at 2:06 K. Lieskovec Oznámenie o strategickom dokumente
13 Dec 2013 at 14:51 vyzva_nelegalizovane_stavby
13 Dec 2013 at 14:51 vyberovekonanieZS
13 Dec 2013 at 14:51 vyberovekonanieMS
13 Dec 2013 at 12:56 kanalizacia
13 Dec 2013 at 12:50 vini2
13 Dec 2013 at 12:50 vini1
13 Dec 2013 at 12:42 mandatna_zmluva_dexia
13 Dec 2013 at 12:32 kurucar_prenajom_pozemku
13 Dec 2013 at 11:54 najomny_byt_nadstavba_PZ
13 Dec 2013 at 11:54 najomny_bytovy_dom
13 Dec 2013 at 11:46 zalozna
13 Dec 2013 at 11:44 dotacie
13 Dec 2013 at 11:42 1dexia
13 Dec 2013 at 11:39 eltos
11 Dec 2013 at 11:07 VZN c.36 o parkovani vozidiel
11 Dec 2013 at 11:05 VZN c.35 o staznostiach
11 Dec 2013 at 11:04 VZN c.34 o najomnych bytoch
11 Dec 2013 at 11:03 VZN c.29 o ochrane verej. poriad
11 Dec 2013 at 10:56 VZN c. 39 o opatrov. sluzbe
11 Dec 2013 at 10:55 VZN c. 38 o chove a drzani psov
11 Dec 2013 at 10:53 VZN c. 33 o informaciach
11 Dec 2013 at 10:51 VZN c. 31 o poplatku znecist.ovz
11 Dec 2013 at 10:48 VZN c. 30 o vyske prispevkov
11 Dec 2013 at 10:46 VZN_40 - o podmienkach poskytovania dotácií
11 Dec 2013 at 10:18 uznesenie_biomasa
11 Dec 2013 at 10:15 Mimoriadna situacia
11 Dec 2013 at 10:13 stavebne_konanie_biopel
11 Dec 2013 at 10:07 pozemkove_spolocenstvo
11 Dec 2013 at 10:03 rozpocet 2013-2015.xls
11 Dec 2013 at 10:00 ZAVER.ucet 2012-1.cast
11 Dec 2013 at 9:52 krizovy_stab
11 Dec 2013 at 9:46 ZAVER.ucet 2012- 2.cast
11 Dec 2013 at 9:43 POH Zilinskeho kraja
11 Dec 2013 at 9:38 Objednavky 2013
11 Dec 2013 at 9:38 Objednavky 2012
11 Dec 2013 at 9:30 26._zasadnutie_OZ
11 Dec 2013 at 9:27 SZC_10_KONCEPT_ZMENA
11 Dec 2013 at 9:23 obvodny urad ZA
11 Dec 2013 at 9:19 KLaKONCEPTaSSaZMENAaDEF
11 Dec 2013 at 9:17 08aPRIRODAa10aKONCEPT
11 Dec 2013 at 9:14 07_PPALPF_10_KONCEPT_ZMENA
11 Dec 2013 at 9:12 06aENERGETIKAa10aKONCEPT
11 Dec 2013 at 9:09 05aVHa10aKONCEPT
11 Dec 2013 at 9:06 04aDOPRAVAa10aKONCEPT
11 Dec 2013 at 9:03 03B_KOMPLEX_KONCEPT_ZMENA
11 Dec 2013 at 8:59 03A_KOMPLEX_KONCEPT_ZMENA
11 Dec 2013 at 8:54 02_KOMPLEX_10_KONCEPT_ZMENA
11 Dec 2013 at 8:43 01-SV-50000-KONCEPT
11 Dec 2013 at 8:41 kamerovy system
11 Dec 2013 at 8:26 Odvoz odpadu 2013
11 Dec 2013 at 8:24 Faktúry 2013
11 Dec 2013 at 8:22 Faktúry 2012
11 Dec 2013 at 8:18 dohoda Tomka_Peter
11 Dec 2013 at 8:17 dohoda Tatarciak_Jaroslav
11 Dec 2013 at 8:16 dohoda Svana_Tomas
11 Dec 2013 at 8:15 dohoda Micianova_Janka
11 Dec 2013 at 8:13 dohoda Mician_Jozef
11 Dec 2013 at 8:12 dohoda Kralikova_Jana
11 Dec 2013 at 8:01 dohoda Gajdos_Jan
4 Dec 2013 at 8:53 25._zasadnutie_OZ
4 Dec 2013 at 8:53 24._zasadnutie_OZ
4 Dec 2013 at 8:52 23._zasadnutie_OZ
4 Dec 2013 at 8:50 22._zasadnutie_OZ
4 Dec 2013 at 8:21 21._zasadnutie_OZ
30 Nov 2013 at 9:38 Konsolidovaná výročná správa 2013
28 Nov 2013 at 15:08 Dodatok_Star_EU
28 Nov 2013 at 15:07 Dodatok_o_prispevku
28 Nov 2013 at 15:04 Dodatok_c.2
28 Nov 2013 at 15:02 dodatky_zmluvy_stavebny_dozor_
28 Nov 2013 at 14:59 0201911_dodatok_2
28 Nov 2013 at 14:56 NDS_zmluva
28 Nov 2013 at 14:54 REGIO
28 Nov 2013 at 14:50 prenajom_auta
28 Nov 2013 at 14:48 O2
28 Nov 2013 at 14:45 PLOSTIN_PUNK
28 Nov 2013 at 14:43 Komajota_s.r.o.
28 Nov 2013 at 14:42 SOZA
28 Nov 2013 at 14:38 zmluva_MUE-UL
28 Nov 2013 at 14:36 SFRB_zalozne_pravo_22_BD
28 Nov 2013 at 14:34 EIFFAGE
28 Nov 2013 at 14:32 Dohoda_UPSVaR
28 Nov 2013 at 13:40 Biopel zmluva
28 Nov 2013 at 13:38 audit_2012_zmluva
28 Nov 2013 at 13:32 Zmluva_SFRB
28 Nov 2013 at 13:29 Zmluva_o_poskytnuti_dotacie
28 Nov 2013 at 13:26 Zmluva_MK
28 Nov 2013 at 13:24 Zmluva_EURO
28 Nov 2013 at 13:22 Zmluva_Dexia
28 Nov 2013 at 13:19 Zamer_AGO_zaslanie
28 Nov 2013 at 13:19 Zamer_AGO_zverejnenie
28 Nov 2013 at 13:16 Zamenna_zmluva
28 Nov 2013 at 13:15 Zmluva_SSE_a.s.
28 Nov 2013 at 13:09 Zmluva_Slovak_Telekom
28 Nov 2013 at 13:06 Kamerovy_system
28 Nov 2013 at 13:04 Sevcikova_kupna_zmluva
28 Nov 2013 at 12:58 Brnak_kupna_zmluva
28 Nov 2013 at 12:57 BRIKLIS_kupna_zmluva
28 Nov 2013 at 12:54 Postupenie_pohladavky_8_b.j.-stavebne_upravy_PZ(1.cast)
28 Nov 2013 at 12:54 Postupenie_pohladavky_8_b.j.-stavebne_upravy_PZ(2.cast)
28 Nov 2013 at 12:54 Postupenie_pohladavky_8_b.j.-stavebne_upravy_PZ(3.cast)
28 Nov 2013 at 12:26 zaver - omoss - zateplenie ZŠ
28 Nov 2013 at 12:26 dodatok_c1 - omoss - zateplenie ZŠ
Nahlasovanie porúch
Poruchy osvetlenia Poruchy obecného rozhlasu
Tlačivá na stiahnutie
Oznámenie verejného funkcionára

sport

volby

rozhlas

rozhlas

Október 2022
PoUtStŠtPiSoNe
26 27 28 29 30 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 1 2 3 4 5 6
Veľký kalendár |
Anketa ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
Hlasovanie v ankete trvá 2483 dní
Pridal(a) Admin otvoriť