Menú ...
Contacto ...
041/4231121
0948 717 101
Obecný úrad

Sitio web gratis
banner

Doprava

Añadido por Admin | 30 Mar 2019 at 19:42 | 137x |

     Dopravne je obec dobre prístupná, najmä v hlavnom smere sever - juh (E-75). Uvedená medzinárodná komunikácia priamo prechádza katastrom obce. Z hľadiska cestovného ruchu a rozvoja priemyslu je dôležitá aj železničná magistrála vedúca cez susednú obec Ochodnica. V obci nie je železničná stanica, železničná trať prechádza západným okrajom katastra obce Kysucký Lieskovec. Najbližšie letecké spojenie sa nachádza v krajskom meste Žilina.

     Ekonomické a hospodárske zmeny v nových geopolitických podmienkach v posledných rokoch spôsobili v oblasti prudký nárast dopravnej intenzity ako v medzinárodnej tak i v regionálnej cestnej doprave. Pre zabezpečenie rýchlej a kvalitnej prepravy tovarov a osôb  je  potrebné skvalitniť infraštruktúru. Cestná sieť je tu dostatočne hustá, má   však   nevyhovujúce technické parametre, zlú kvalitu vozoviek  (hlavne 2. a 3. triedy).

 

Cestná doprava

     Cestná sieť v okolí obce je, podľa charakteru, delená na štátne cesty a miestne komunikácie ktoré obhospodaruje a spravuje obecný úrad Kysucký Lieskovec. Štátne cesty sú podľa správneho členenia rozdelené na I., II., III. triedy.

     Územím prechádza európsky koridor E75 (juh-sever). V súlade s „Koncepciou rozvoja diaľničnej a cestnej infraštruktúry“ schválenou vládou SR v r. 2001 a podpísaním dohody medzi SR a PR bol schválený harmonogram výstavby diaľnice D3. V rámci budovania diaľnic D3 Žilina–Čadca–Skalité–Zwardoň a ich smerového prepojenia sa v mestách Žilina a Čadca realizuje dostavba cestných obchvatov a diaľničných privádzačov.

     Aktualizácia „Nového projektu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest“ predpokladá pokračovať vo výstavbe diaľničnej spojnice medzi hlavným mestom a metropolou východu cez Žilinu. Projekt predpokladá dostavbu obchvatu “D3 Čadca obchvat - ½ profil“, spojazdnenie úsekov diaľnic D3 Svrčinovec – Skalité, Skalité – št.hr.SR/PR. Výstavbou diaľničnej siete by malo dôjsť k výraznému zníženiu dopravnej zaťaženosti obce, čo by malo významný hlavne environmentálny dopad. Táto severná časť systému diaľničných ťahov sa nazvala diaľnica D18 Kysucké Nové Mesto - Skalité. Poloha Kysúc je predurčená na cezhraničnú spo­luprácu s priľahlými regiónmi na moravskej a poľskej strane Beskýd. Prostredníctvom dopravných prepojení sa regiónu Kysúc ponú­ka možnosť akcelerovať svoj hospodársky a spoločenský rozvoj. V rámci územia Kysúc bude diaľnica zabezpečovať distribúciu hlav­ného dopravného prúdu do územia celého regiónu, čo je dané mor­fológiou terénu a lokalizáciou sídelných osí.

     Členitosť terénu a nároky na úsporu územia v stiesnených podmienkach kysuckého údolia zvýhodňujú výstavbu diaľnice v tra­se jestvujúceho európskeho dopravného ťahu E 75. Trasa úseku diaľnice D18 je umiestnená na území okresov Kysucké Nové Mesto a Čadca. Katastrálne sa dotýka v okrese KNM nasledovných sídiel: Povina, Kysucký Lieskovec a Ochodnica. Potreba výstavby diaľnice D18 je i po dopravnej stránke zdôvod-niteľná. Jej oprávnenosť je daná výsledkami dopravnej prognózy pre komunikácie v riešenom cestnom koridore a predpoklad ďalšie­ho nárastu cestnej dopravy medzištátneho charakteru.

     Celková dĺžka miestnych komunikácií v obci je cca. 4 km. Ide o cestu III. triedy prepájajúcu obec so susednou obcou Lodno. Uvedená cestná komunikácia tvorí hlavnú urbanizačnú os obce. V dôsledku zlých poveternostných vplyvov a nadmerného využívania bude v krátkom období potrebná jej čiastočná, v dlhšom časovom horizonte komplexná rekonštrukcia.

     Najbližšia obec vo východnom smere je Lodno. Smerom na sever je najbližšou obcou Ochodnica a je vzdialená 1 km po medzinárodnej ceste E 75.

 

Prímestská doprava

     V riešenom území hromadnú dopravu zabezpečujú autobusy SAD Žilina. Nachádza sa tu 6 autobusových zastávok popri hlavnej ceste. Medzimestské autobusové spoje premávajú po štátnej ceste 1/11 a tu sú aj ich autobusové zastávky. Autobusy premávajú denne.

 

Železničná doprava

     Keďže intravilánom obce železničná trať priamo neprechádza, kataster pretína okrajom zo západnej strany po ľavej strane koryta rieky Kysuca. Z uvedeného dôvodu sa v obci nenachádza železničná stanica. Obyvatelia majú možnosť využiť vlakové spojenie jedine cez susednú obec Ochodnica, ktorá je vzdialená od obce 1 km.

 

Letecká doprava

     Najbližším letiskom je letisko v Žiline. Letisko Žilina je verejné medzinárodné letisko pre leteckú dopravu. Slúži pre región severozápadného Slovenska s približne 1,2 mil. obyvateľov.

     Letisko Žilina je využívané pre leteckú dopravu slovenských a zahraničných leteckých spoločností, lety firemných a súkromných lietadiel, letecký výcvik a športové lietanie, sanitné lety, špeciálne letecké práce a činnosť letectva Armády SR. Obchodné využitie, zabezpečenie prevádzkových služieb a technickú obsluhu letiska Žilina vykonáva Letisková spoločnosť Žilina, akciová  spoločnosť, ktorá je prevádzkovateľom letiska.

     Letisková spoločnosť Žilina a.s. je súkromnou akciovou spoločnosťou podľa Obchodného zákonníka so špecifikami a odlišnosťami, ktoré upravuje zákon č. 136/2004 Z.z. o letiskových spoločnostiach a o zmene a doplnení zákona č. 143/1998 Z.z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 37/2002 Z.z. (ďalej len „Zákon o letiskových spoločnostiach“).    

     Do budúcnosti sa plánuje s predĺžením vzletovej a pristávacej dráhy, s rekonštrukciou a výstavbou odbavovacích zariadení. Predpokladá sa pristavanie civilných lietadiel strednej triedy.     V koncepcii rozvoja leteckej dopravy sa uvažuje s intenzívnejším využívaním letiska na účely stredoškolského a vysokoškolského vzdelávania pre účely civilného letectva, kde najdôležitejšiu úlohu zohrá  Žilinská univerzita. 

     Existencia blízko alokovaného letiska má pre obec dôležitú úlohu, hlavne z hľadiska záujmu zahraničných investorov o obec a región. Letisko v súčasnosti využívajú rôzni záujemcovia zo Slovenska, ako i zo zahraničia. Využitie je rôznorodé, na turistické, výcvikové alebo podnikateľské účely, ale aj pre potreby rýchlej zdravotníckej pomoci.

Nahlasovanie porúch
report_page Nahlasovanie porúch obecného rozhlasu
Tlačivá na stiahnutie
Oznámenie verejného funkcionára
rozhlas
Septiembre 2020
LunMarMiéJueVieSábDom
31 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930 1 2 3 4
Gran calendario |
Encuesta ...
Ktorý z uvedených spôsobov považujete za najvhodnejší pre informovanie občanov?
La votación en esta encuesta se está ejecutando para 1744 dias
Añadido por Admin abierto